Showroom Kia Cầu Diễn

Địa chỉ : Km 10.5 QL 32, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 0901792333
Email : kiacaudienauto@gmail.com
Hotline : 0901792333
Website : http://dailyotohanoi.blogspot.com/

Một số hình ảnh salon

Danh sách xe đang bán tại salon

Đường đi

Hot

Xem tất cả